سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نجمه دهقانی فیروزآبادی – کارشناس ارشد آبخیزداری
نجمه شیخ علیشاهی – کارشناس ارشد آبخیزداری

چکیده:

خشکسالی مهمترین و مخرب ترین پدیده اقلیمی است. این پدیده شرایطی از کمبود بارندگی و افزایش دما است که در هر وضعیت اقلیمی ممکن است رخ دهد. خشکسالی به عنوان یک پدیده طبیعی خزنده است که با کمبود رطوبت نسبت به شرایط نرمال به کندی آغاز شده و به آرامی گسترش می یابد. این پدیده به شدت بر همه جوانب فعالیت های بشری تاثیر گذاشته، در حالی که نه تعریف جامع و کاملی برای آن ارائه شده است، نه شاخص مناسب و عمومی برای پایش آن مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از شاخص RDI و SPI روند وقوع خشکسالی در طی دوره آماری۱۹ ساله (از سال ۶۹-۶۸ تا ۸۷-۸۶) در ایستگاه سینوپتیک طبس و حوضه کریت طبس مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. شاخص RDI از دو پارامتر بارندگی و تبخیر و تعرق پتانسیل و در سه مرحله برای تعیین خشکسالی استفاده می کند که شامل مقدار ابتدایی، RDI نرمالیزه شده و RDI استاندارد شده می باشد. RDI استاندارد شده را می توان با SPI مقایسه کرد. نتایج نشان داد که شاخص RDI دارای دقت و کارایی بیشتری می باشد. در هردو منطقه، خشکسالی ملایم و نرمال بیشترین تداوم را دارا می باشد.