سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین حاتمی – کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد ا
حسین مهرابی بشرابادی – دانشیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

از دیدگاه آب شناسان آب یک کالای فراوان و فاقد ارزش اقتصادی نیست بلکه یک کالای بدون جایگزین و با ارزش اقتصادی زیاد در همه زمینه های مصرف می باشد شهرستان ابرکوه با افت شدید آب سفره های زیرزمینی روبروست کشاورزی بزرگترین عامل مصرف آب این شهرستان می باشد هدف اصلی این مقاله بررسی خشکسالی بخش کشاورزی شهرستان ابرکوه و ارائه روشهای مقابله آن است رویکرد حاکم بر تحقیق توصیفی – تحلیلی است و با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای به جمع اوری اطلاعات مبادرت گردیده است یافته های این مطالعه حاکی از آن است که معضل خشکسالی چندین ساله باعث خسارتهای سنگین به بخشهای کشاورزی محیط زیست منابع طبیعی و آب شرب شهرستان ابرکوه شده است شیوه نامناسب ابیاری نیز بازده محصولات کشاورزی را کاهش داده است لازم است کشاورزان ابرکوهی با استفاده بهینها زمنابع ابی در کاهش اثرات این بحران نقش بسزایی داشته باشند.