سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی شکری – مربی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
سامان یغمایی سابق – استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده:

واقع بودن اکثر شهرهای ایران در پهنه بندی لرزه ای با خطر نسبی بالا و استفاده روز افزون از ساختمانهای بلند مرتبه با دیوار برشی و نیز نا شناخته بودن آسیبهای احتمالی وارد بر سازه در اثر بارهای لرزه ای، لزوم بررسی شاخص خسارت در اینگونه سازه ها را ضروری می نماید. در این م قاله با انتخاب شتاب نگاشت های سازگار با شرایط تکتونیک ایران سعی شده است تا خسارت پذیری این سازه ها با انجام تحلیل های دینامیکی غیر خطی مورد بررسی قرار گیرد . بر این اساس، دو قاب ۱۲ و ۱۸ طبقه بتنی مسلح با دیوار برشی بر اساس مقررات ملی ساختمان مبحث ۹ و استاندارد ۲۸۰۰ طراحی و نتایج حاصل از تحلیل های دینامیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. محاسبه شاخص خسارت پارک- انگ بعنوان معی اری مناسب در ارزیابی خسارت سازه های بتن آرمه برای سازه های مورد مطالعه بخش پایانی مقاله را تشکیل خواهد داد