سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشاد کیوان بهجو – استاد یار دانشگاه محقق اردبیلی
فاطمه علیلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

این بررسی با هدف تعیین میزان خسارات وارده به زادآوری، در پارسل‌‌ ۲۳۷ از سری ۲ چفرود شاندرمن انجام شد. بدین منظور مطالعات مربوط به میزان و شدت خسارت وارده بر زادآوری در حاشیه‌ی مسیرهای چوبکشی صورت گرفت. نتایج این بررسی حاکی از آن است که در گروه‎های زادآوری با ارتفاع بیش از ۳/۱ متر میزان آسیب بیش از گروه‌های زادآوری با ارتفاع کمتر از ۳/۱ متر می‎باشد. همچنین نتایج نشان داد که طول کل مسیرهای چوبکشی در پارسل مورد مطالعه ۱۲۳۱ متر می‌باشد، که در آن در بخش گروه زادآوری با ارتفاع کمتر از ۳/۱ متر ۵۳ اصله و در بخش ارتفاع بیشتر از ۳/۱ متر ۱۲۷ اصله نهال آسیب دیده‌اند، با توجه به این‌که مساحت منطقه مورد مطالعه ۴۶ هکتار بود، طول مسیرهای چوبکشی به‌طور متوسط در هر هکتار حدود ۲۷ متر به‌دست آمد، بدین ترتیب تعداد گروه زادآوری آسیب‌دیده با ارتفاع کمتر از ۳/۱ متر ۱۵/۱ اصله در هکتار و تعداد گروه زادآوری آسیب‌دیده بیشتر از ۳/۱ متر ۷۶/۲ اصله در هکتار می‌باشد