سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد واثقی امیری – دانشیارگروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عبدالسلام محمدمامشی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،موسسه آموزش عالی پردیسان فریدونکنار

چکیده:

در سالهای اخیر با افزایش فعالیت های تروریستی در ساختمانهای مهم محافظت کردن از جان ساکنین و ایجاد ایمنی در هنگام وقوع این قبیل پدیده ها اهمیت خاصی پیدا کرده است. خرابی پیشرونده میتواند در اثر عوامل طبیعی و یا انسانی رخ دهد.این پدیده زمانی اتفاق می افتد که خرابی یکعضو سازه ای منجر به خرابی بخش قابل توجهی از سازه و یا حتی کل سازه گردد.در این مقاله با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی عملکرد یک سازه ی فولادی با اتصالاتRBS که بر مبنای مبحث ششم و دهم مقررات ملی ساختمان ایران طراحی شده است از طریق معیارهای پذیرش آیین نامهGSA در زمینه خرابی پیشرونده ارزیابی می گردد.