سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرش خوانساری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی
باقر ذهبیون – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
ناصر شابختی – عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
میلاد کاوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی

چکیده:

خستگی پدیدهی خرابی تجمعی در اثر تغییرات تنش تحت تاثیر بارهای متناوب است خراب یدر اثر خستگی زمانی صورت میگیرد که خرابی تجمعی درالمانی از حد بحرانی تجاوز کند سازه های فرا ساحل تحت تاثیر بارهای متفاوت تناوبی نظیر بار باد جریان بارهای عملیات اجرایی و درآخر موج قرار دارند از آنجا که مهمترین بار وارد به سازه های دریایی موج است از این رو توسعه ی روشی مناسب در شبیه سازی نیروی موج کمک بسزایی درکاهش عدم قطعیت ها در محاسبات خستگی خواهد کرد درحال حاضردرانجام تحلیل خستگی سازه های دریایی از مدلهای منظم امواج استفاده می شود اما از آنجا که امواج دارای ماهیت تصادفی هستند باید درتحلیل خستگی از مدلهای تصادفی استفاده شود. دراین مقاله سری هایزمانی حاصل از نیروی موج به کمک طیف انرژی معروف جانسواپ برروی اعضای سکوی SP17 واقع در آبهای خلیج فارس یک بار با روش تئوری منظم و باردیگر با روش پیچیده ی تصادفی شبیه سازی شده اند. سپس عمر خستگی دراتصالات مختلف سکو به کمک روش جریان بارانی و پالمگرین ماینر دراعمال مختلف تحت اثر موج با هر دو تئوری منظم و نامنظم بدست آمده است. سپس خرابی خستگی اتصالات درترازهای مختلف آب و درارتفاع مشخصه موج در اثر دو تئوری منظم و غیرمنظم با یکدیگر مقایسه شده اند.