سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا قدرتی امیری – استاد، قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمر
مصطفی فخر آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه
راضیه سیستانی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه ص

چکیده:

امروزه، بتن مسلح یکی از پرکاربردترین مصالح در ساخت سازه ها می باشد که به صورت ترکیب بتن و فولاد، بعنوان یک عضو سازه ای مورداستفاده قرار م یگیرد. صرفه اقتصادی، بهر هوری، مقاومت و سختی این نوع مصالح باعث گردیده تا در زمینه های مختلفی نظیر سازه های پل، بر جها و نیروگاه های اتمی شاهد استفاده گسترده از این نوع مصالح باشیم. با توجه به تأثیر روز افزون استفاده از ساختمان های بتنی، توجه به رفتار اجزای این سازه ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در روشهای معمول مدلسازی بتن که در مطالعات گذشته مشاهده م یشود، جهت مدلسازی از مدل های پلاستیسیته یا مدل های خرابی به صورت جداگانه استفاده شده است، اما مدل های پلاستیسیته به تنهایی قادر به بیان کاهش سختی بتن در باربرداری نیستند و مدل های خرابی نیز برای بیان تغییرشکل های برگشت ناپذیر و انبساط حجمی غیرالاستیک بتن در فشار مناسب نمی باشند. یک راه برای حل این مشکل، ترکیب مکانیک خرابی و تئوری پلاستیسیته و ایجاد مدل های آسیب- خمیری است. در این مقاله جهت بیان کارایی مدلهای آسیب خمیری به بررسی عددی رفتار قا بهای بتنی پر شده توسط میانقاب های بتنی و خرابیهای ایجاد شده در آنها پرداخته شده است. مقایسه خرابیهای ایجاد شده در نمونه های عددی و نمونه های آزمایشگاهی بیان کننده توانایی مدل آسیب خمیری استفاده شده می باشد. نتایج به دست آمده از تحلیل قاب های یک طبقه ی بتنی تحت بار جانبی، نشان می دهد که استفاده از سطح تسلیم مناسب و تعیین دقیق پارامترهای آن اهمیت زیادی در رسیدن به نتایج واقع بینانه خواهد داشت