سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیلوفر نیستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت، قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیست
شهرام جدید – دانشیار برق قدرت، قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت، دا

چکیده:

این مقاله ضمن بررسی نقش بالقوه تولیدات پراکنده برای ارائه خدمات جانبی و نیز خدمات قابل ارائه توسط آن، نمونهای از حضور تولید پراکنده و بار قابل قطع در بازار برای کمک به استراتژی خرید شرکت توزیع را مورد مطالعه قرار میدهد. در این مدل دو نوع تولید پراکنده به صورت مستقل و وابسته به شرکت توزیع در نظر گرفته شده که در ناحیه تحت کنترل شرکت توزیع فعالیت دارند. خرید انرژی شرکت توزیع در مدل پیشنهادی بازار روز بعد صورت خواهد گرفت. برای حل این مسئله که در ضرائب قدرت متفاوت بررسی میشود، از الگوریتم ژنتیکاستفاده گردیده است.