سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی انتظاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
یوسف میرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی ایرانمنش – عضو هیات علمی بخش مهندسی استخراج معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، مجت

چکیده:

جهت تعیین میزان آلایندگی عناصر سنگین در یک منطقه، بایستی میزان غلظت عناصر در منطقه را با یک استاندارد مرجع مقایسه کرد. نهشته های وسیع کرومیت دار در منطقه اسفندقه و ارزوئیه زمینه نفوذ کروم به خا کهای کشاورزی و منابع آبی را فراهم کرده است. نظر به اهمیت محصولات کشاورزی در برنامه غذایی افراد، حفظ و صیانت خاک برای تامین سلامت همگانی بسایر مهم جلوه می کند. در این مطالعه میزان آلودگی آروم در خا کهای آشاورزی اطراف معادن کرومیت اسفندقه با استفاده از دو معیار شاخص زمین انباشتگی و فاآتور آلودگی تعیین و توزیع مکانی غلظت آروم در منطقه آلوده مشخص گردید.