سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی نصیری ششده – کارشناسان ارشد خاکشناسی
ابراهیم علیزاده –
سعید شیروانی دوست –
سودا امینی –

چکیده:

فرسایش خاک خطری جدی برای خاکهای زراعی و تولید محصولات کشاورزی و بالطبع رفاه انسان و حتی حیات او به شمار می آید درمناطقی که فرسایش خاک کنترل نمی شود خاک ها به تدریج حاصلخیزی خودر ا از دست داده و باعث فقیر و متروک شدن مزارع می گردد هدف ازاین تحقیق بررسی خاکهای فرسایش یافته و عوامل بوجود آمدن آنها دربخشی از حوزه مرکزی شهرستان فسا می باشد شهرستان فسا با وسعتی حدود ۴۳۰۲/۸ کیلومترمربع درطول جغرافیایی ۵۳٫۳۸ و عرض جغرافیایی ۲۸٫۵۶ واقع گردیده و ۱۳۸۲ ازسطح دریا ارتفاع دارد با استفاده ازنقشه های موجود و پیمایش صحرایی محدوده روستاهای صحرارود دستجه و شستکان که دارای بیشترین فرسایش تشدیدی بودند انتخاب گردید و فرسایش غالب آنها که شامل فرسایش شیاری و خندقی بودند شناسایی و عوامل بوجود آمدن آنها مورد بررسی قرارگرفت ازعوامل عمده فرسایش درمنطقه مورد مطالعه تغییر کاربری اراضی عدم توجه بهره برداران به مدیریت صحیح زراعی و کوتاهی مسئولین درحفاظت از خاک منطقه را میتوان نام برد.