سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

راشین اسکندری نژاد – کارشناس ارشد ژئوتکنیک

چکیده:

لایه های رسی متراکم یکی ازمتداولترین انواع لایه های نفوذناپذیر درلندفیل های مهندسی به شمار می روند و درکنترل آلودگی ناشی از آن در درازمدت نقشی اساسی به عهده دارند به دلیل ماهیت رسی و خواص ژئوتکنیکی خاص این لایه ها درطولعمر خود بوسیله ترک خوردگی دچار آسیب می گردند این ترک ها باعث افزایش نفوذ پذیری لایه رسی و کاهش کارایی آن میگردد خاصیت ترمیم ترک رسد بسته شدن مجددترک های خارجی ایجاد شده درآن است البته این ترک ها به شکل قبل از ترک خوردگی شان باز نمی گردند و درهر صورت نفوذپذیری لایه رسی مقداری افزایش خواهد یافت این خاصیت خود ترمیمی کانیهای رسی درلایه نفوذناپذیر امتیاز ویژه ای برای لایه آب بند به شمار می رود درتحقیق حاضر ۴ نمونه خاک شامل خاک رس طبیعی کهریزک و نمونه های دیگری از همین خاک با درصد بنتونیت های اضافه شده مورد مطالعه قرارگرفته است این خاک از منابع قرضه لندفیل کهریزک تهیه شدهکه درآن وجود لندفیل مهندسی و لزوم بکارگیری لایه های نفوذ ناپذیر رسی به دلایل شرایط ویژه زیست محیطی از اهمیت زیادی برخوردار است.