سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صدیقه میر ابوطالبی – استادیار – دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد – تهران شمال
محمد کاظم خدیوی بروجنی – کارشناسی ارشد – دانشکده علوم پایه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شما
مهدیه احمد نژاد – کارشناسی ارشد – دانشکده علوم پایه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شما

چکیده:

موادی که دارای ضریب گذردهی الکتریکی و تراوایی منفی می باشند مواد چپ گرد اطلاق می شوند. از یک ماده ی چپ گرد کامل می توان با عنوان یک لنز کامل استفاده نمود. در این مقاله ما به بررسی خواص فیزیکی و برخی ویژگی های این گونه مواد پرداخته ایم. به ویژه یک پلاسمای سرد با چگالی فوق بحرانی را که دارای ضریب گذردهی الکتریکی منفی تعمیم یافته می باشد را به عنوان یک ماده چپ گرد در نظر گرفته ایم. به منظور مطالعه ضریب عبور امواج الکترو مغناطیسی از چنین ماده ای دو نوع ساز و کار متفاوت را ارائه کرده ایم.