سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید خدابخش – هیات علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان
بهروز رفیعی – هیات علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان
هوشنگ وفایی – کارشناس ارشد شرکت آب منطقه ای همدان
فریبا عظیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

چکیده:

این پژوهش بر روی رسوبات بستر رودخانه کلان (جنوب ملایر ) به منظور مطالعه کانی شناسی و شناخت منشا آن ها صورت گرفته است . شناسایی کانی ها به دو روش میکروسکوپی و آنالیزXRD بوده است . کانی های اصلی تشکیل دهنده بخش ماسه ای رسوب شامل کوارتز، پلاژیوکلاز، میکروکلین، میکا ،گارنت و آندالوزیت می باشند . کوارتز بیش ترین و کلریت کمترین درصد را دارا نشان می دهد . کوارتز و پلاژیوکلاز منشا آذرین و دگرگونی، میکروکلین منشا آذرین، گارنت و آندالوزیت و بیوتیت اکثرا منشا دگرگونی دارد . خرده سنگ ها نیز شامل خرده سنگ های دگرگونی، خرده سنگ های آذرین و خرده سنگ های آهکی می باشد . خرده سنگ دگرگونی با توجه فرسایش پذیری و گسترش زیاد بیش ترین وخرده سنگ آذرین به دلیل مقاومت بیش تر، کم ترین درصد خرده سنگ ها را تشکیل می دهند.