سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی رزاقی هریس – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان دانشکده مدیریت
محمدمهدی فرخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان دانشکده مدیریت

چکیده:

نیروهای انسانی نگران حوادث هستند و برای حفظ سلامتی وایمنی خود تلاش می نمایند که دراین راستا HSE نقش بسیار مهم برای جلوگیری از حوادث ناشی از کاردر صنایع و کارگاه های صنعتی بویژه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایفا می نماید که این نشان از اهمیت HSE در اینگونه صنایع می باشدلذا برای جلوگیری از اسیب و احتمال بروز خطرات بکارگیری HSE بسیار ضروری میباشد همچنین با توجه به اصل بهره وری و بهینه سازی مشاغل در محیطهایکاری یکی از اقدامات مهم و اساسی دراین راستا کاهش اعمال غیرایمن ودرنهایت پیشگیری از حوادث محسوب می گردد بنابراین هدف این مقاله بررسی حوادث ناشی از کار و شناسایی علل آن در صنایع و کارگاه های صنعتی مب اشد که این کار از کتب و مجلات داخلی و خارجی استفاده گرددی و درنهایت به نکات اساسی ایمنیو پیشگیری از حوادث در محیط کار اشاره شد.