سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا احدیت – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

چکیده:

حوادث ناشی ازفعالیت های ساختمانی بهعنوان یکی ازمهمترین دلایل معلولیت زا و یا منجر به مرگ درکشورهایدرحال توسعه و توسعه یافته شناخته شده است و شناسایی عواملی که درایجاد این حوادث دخالت دارند از اقدامات اساسی درجهت کنترل و کاهش خطر محسوب میگردد دراین مطالعه توصیفی تمامی کارگرانی که درشغل ساختمان سازی مشغول به کار بوده و درطی سالهای ۱۳۸۷تا۱۳۹۰ دچارحادثه شغلی شده و حادثه آنها دراداره کار و امور اجتماعی یزد ثبت گردیده است وارد مطالعه شده اند و با استفاده ازچک لیست اطلاعاتمورد نهیاز ثبت و پس از ان مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفته اند میانگین سنی نمونه های مورد مطالعه ۳۴ سال اکثریت نمونه ها مرد سطح تحصیلی بیشتر آسیب دیدگاه دیپلم و پایین تر از دیپلم بیشترین ساعت بروز حادثه ۱۳-۷ بوده بیشترین عضو آسیب دیده دستها و پاها مهمترین علت وقوع حادثه گیرکردن درداخل یا بین اشیا و ماشین آلات بوده و بیشتر درکارگاه های دارای مالک ساختمانی خصوصی اتفاق افتاده و علت شایع عدم نظارت کارفرما بوده است.