سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا زمانیان – استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
یونس مهری فر – دانشجوی کارشناسی
منصوره دهقانی –

چکیده:

سالانه هزاران نفر درسراسر جهان براثرحوادث ناشی ازکار جان خود رااز دست میدهند دراین میان فعالیت های ساختمانی و عمرانی یکی ازپرحادثه ترین فعالیت هاست که دراغلب کشورهای جهان درصدرفعالیت های پرمخاطره قرارگرفته است به انضمام اینکه این صنعت علاوه برکثرت حوادث به وقوع پیوسته درآن از شدت بالایی ینز برخوردار است بطوریکه درصدر قابل توجهی از این حوادث منجر به معلولیت و فوت می شود مطالعه ی دراین جهت گام برداشته تا به بررسی فاکتورهای موثردربروز حوادث ساختمانی بپردازد دراین مطالعه که توصیفی تحلیلی می باشد تمامی کارگران مصدوم درفعالیت های ساختمان سازی که طی سالهای ۸۹و۹۰ فهرست آنها دراداره کارواموراجتماعی شهرخرم آباد به ثبت رسیده بود مورد بررسی و مطالعه قرارگرفته اند اطلاعات با مراجعه به پرونده های موجود دراداره کارو اموراجتماعی وارد فرم پرسشنامه ی استاندارد برای هرفرد جداگانه ای گردیده است اطلاعات جمع آوری شده شامل سن جنس سطح سواد وضعیت تاهل وضعیت بیمه نوع فعالیت و … می باشد برای تجزیه و تحلیل داده ها دراین پژوهش ازنرم افزار آماری SPSS16 استفاده شد هاست