سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی محمد نوروززاده گیل ملک – پارک علم و فناوری گیلان، رشت، ایران
سمانه خوشنشین چماچایی – رشت، ایران
سیده فاطمه هاشمی طبالوندانی – گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران

چکیده:

استفاده روز افزون از شبکههای حسگر بیسیم و همچنین بکارگیری آنها درکاربردهای حیاتی، لزوم توجه به محدودیتهای این نوع شبکهها و تهدیدات وارد بر آنها را آشکار مینماید. محدودیت شبکههای حسگر بیسیم از لحاظ انرژی،این شبکهها را در برابر حملاتی همچون حمله منع ارایه سرویس، بسیار آسیبپذیر نموده است. هدف این مقاله، بررسی انواع حملات DoS تأثیرگذار بر شبکههای حسگر بیسیم، با یک دید لایهبندی و نیز بررسی کارایی پروتکلهای AODV,DSDV و همچنین تأثیر توپولوژی در برابر حملات منع ارایه سرویس در این شبکهها میباشد. شبیهسازیهای انجام شده، مقاومتر بودن پروتکل مسیریابی AODV نسبت بهDSDV در برابر حملات منع ارایه سرویس از نوع سیلآسا را نشان می دهد. بعلاوه، متراکم شدن گرهها در یک ناحیه، به دلیل افزایش تعدادهمسایههای هر گره و از طرفی استفاده از آنها جهت اجرای حمله، تعداد بیشتری از گرههای حسگر را دچار افت انرژی و نهایتاً تخریب، میکند.