سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدناصر هاشمی – استادیار دانشگاه دامغان
رقیه بهشتی مقدم توپکانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه دامغان

چکیده:

ناحیه مورد مطالعه در این تحقیق بطور تقریبی در بین طولهای جغرافیایی ۴۸ درجه تا ۵۶درجه شرقی و عرضهای جغرافیایی ۳۸ درجه تا ۳۹ درجه شمالی واقع شده است که در تقسیم بندی سایزموتکتونیکی ایران زون البرز نامیده شده است رشته کوه البرز کمان عریضی است که حاشیه جنوبی فروافتادگی دریای خزر را تشکیل میدهد دربخش غربی این رشته کوه ساختارهای اصلی روند شمال غربی جنوب شرقی دارند که تقریبا موازی با روند بخش شمالی راندگی اصلی زاگرس گسل زنجان و خطواره های ساختاری قفقاز بزرگ است این درحالی است که در بخش شرقی البرز ساختارها تقریبا روند شمال شرقی – جنوب غربی دارند که موازی با روند گسل کویر بزرگ در ایران مرکزی می باشد.