سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی قربانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
محمد زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه رازی کرمانشاه
داود فرسادی زاده – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

محاسبه مقدار تلفات انرژی در جریان سیال از اهمیت زیادی برخوردار میباشد یکی از متداول ترین روشها برای محاسبه تلفات ناشی از اصطکاک در جریانهای داخلی لوله ها کاربرد معادله دارسی – ویسباخ است ضریب اصطکاک دراین معادله با استفاده از حل عددی رابطه غیرصریح کلبروک تعیین می شود در سال اخیر از شبکه های عصبی مصنوعی در زمینه های مهندسی به عنوان ابزار پیش بینی استفاده های بسیاری شده است در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از حل عددی به روش نیوتن مقادیر ضریب اصطکاک به دست اورده شد سپس با استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی مقادیر براوردی میانیابی شد پس از بررسی های به عمل امده معلوم شد که می توان به جای استفاده از حل عددی معادله غیرصریح کلبروک در جریان متلاطم از شبکه های عصبی مصنوعی استفاده کرد.