سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجیدرضا آیت اللهی – دانشیار آزمایشگاه خستگی و شکست، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و
مهناز ذاکری – دانشجوی دکترا آزمایشگاه خستگی و شکست، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه

چکیده:

روش فتوالاستیسیته توسط پژوهشگران بسیاری برای تعیین K II در قطعات تحت برش داخلی صفحه ای (شرایط بارگذاری مود II) بکار رفته است. در کلیه ا ین مطالعات مقدار تنش T صفر فرض شده است. اما مطالعات اخیر نشان میدهند که برخی از قطعات ترکدار در شرایط مود II خالص نیز حاوی تنش T هستند. مطالعه تاثیر تنش T بر نتایج آزمایشهای فتوالاستیسیته و محاسبه مقدار آن تاکنون انجام نشده است. در این پژوهش ، با استفاده از روابط موجود در تئوری فتوالاستیسیته، تاثیر حضور T، بر حلقه های هم تنش بصورت تحلیلی بررسی شده و نتایج، با استفاده از داده های تجربی موجود در سایر مقالات، ارزیابی می شوند. سپس دستگاه معادلاتی جهت محاسبهT , KII به کمک روش فتوالاستیسیته ارائه می گردد.