سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نورالدین پوستی – شرکت مهندسی سنس

چکیده:

با توجه به این واقعیت که شبکه های توزیع نیرو در ولتاژهای ۲۰ کیلو وات و فشار ضعیف طی سالهای اخیر در سطح شهرها و روستاهای کشور گسترش زیادی یافته است، لذا این تاسیسات عموما بیش از سایر تاسیسات مربوط به تولید، انتقال و فوق توزیع دردسترس افراد جامعه می باشد به عبارت دیگر این شبگه محلی اصلی تماس و تلاقی مشترکین، مصرف کنندگان و عامه افراد جامعه با تاسیسات توزیع نیرو می باشد. از این رو درصد قابل توجهی از حوادث مردمی برق ( منظور حوادثی که بنحوی باعامه جامعه در ارتباط می باشد ) که منجر به خسارت مالی و جانی می گردد در محدوده شبکه های توزیع بوقوع می پیوند دو یا به نحوی بااین شبکه در ارتباط است. البته بدیهی است که تعداد بی شماری از حوادث برق بطور روزمره در سطح کشور بوقوع می پیوندد که محل بروز آنها در منازل ( بعضا بعلل برق دار بودن بدنه تجهیرات برق خانگی و نظایر آن ) و کارگاهها و کارخانجات و یا حتی نیرو گاهها و پستها و شبکه های انتقال نیرومی باشد که در این مقاله مورد نظر نمی باشد.