سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود بیطارنژاد شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دان

چکیده:

امروزه با توجه به رشد روز افزون صنایع و نیاز آنها به انرژی مطمئن، ذخیره سازی نفت، گاز و دیگر هیدروکربن ها یکی از راه های پیشنهادی است. همچنین به دلیل تولید زیاد زباله، دفع آن به یکی از طرح های مهم تبدیل شده است. ذخیره سازی هیدروکربن ها و دفع زباله ها به روش های سطحی و زیر زمینی انجام می شود. یکی از روشهای زیرزمینی، حفر مغار با استفاده از معدنکاری انحلالی در سازندهای نمکی است. با اینکه استفاده از این مغارها در جهان به ویژه در سالهای اخیر افزایش چمگیری داشته است، تا بحال در ایران این فناوری بکارگرفته نشده است. در این مقاله به بررسی روش های حفر مغارهای نمکی از طریق معدنکاری انحلالی پرداخته می شود. انواع روش های معدنکاری انحلالی، کاربرد و مشکلات آنها مطالعه می گردد. سپس به صورت موردی امکان حفر این مغارها در سازندهای نمکی هرمز در جنوب ایران بررسی می شود. با توجه به خصوصیات سازندهای نمکی هرمز، بررسی ها در ا ین تحقیق نشان داد که حفر این مغارها در جنوب ایران از نظر فنی و اقتصادی امکان پذیر بوده و ذخیره سازی هیدروکربن ها و دفع زباله در این مغارها پیشنهاد می گردد.