سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

دانیال های زاده بزاز – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمدرضا اختری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
سیدمحسن علوی لنگرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
مهدی بهرامی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

امروزه یکی از روشهای متداول اقتصادی درحفرتونلها تقویت و مسلح سازی تاج تونل به منظور جلوگیری از کرنش های زیاد و حفظ ثبات بالقوه زمین با استفادها ز نصب لوله در سقف سینه کار حفاری و تزریق از میان این لوله ها می باشد جابجایی زمین در اطراف فضای تونل موجب تغییر شکل زمین و سطح مجاور تونل خواهد گردید که اثر مخرب آن نشست زمین خواهد بود لوله ها نسبت به سینه کار هم پوشانی داشته و با زاویه ای خاص نصب می شوند که پس از عملیات حفاری نیز در محل استقرار می یابند این روش که اولین بار جهت حفاری و ساخت ایستگاههای مترو در ژاپن به کارگرفته شده را به اصطلاح فورپولینگ می نامند که ایمنی حفاری را حتی درزمینهای نرم باایجاد قوس طولی چتر به موازات محور تونل تضمینمی نماید در واقع یان روش بصورت مستقل ازمنطقه اطراف خود عمل می کند و باعث کاهش ریسک در حرکت لایه ای و نیز تمرکز تنش جانبی می گردد.