سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس معلمی اوره – استادیار گروه مکانیک خودرو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
محمد کارکن – دانشجوی دکتری عمران دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

گسترش روز افزون خودرو در شهرها و افزایش جمعیت سبب شده محققان و صنعتگران حوزه خورو به روشهای نوین در ایمنی و حفاظت خودرو بپردازند. برای بالا بردن سطح ایمنی و حفاظت خودرو، استفاده از سیستمهای الکترونیکی و کنترلی مناسب غیر قابل اجتناب میباشد. عنصر اصلی در این سیستمها، حسگرها میباشند. در این پژوهش به بررسی، شناخت و کاربرد حسگرهای بکارگرفته شده در سیستمهای ایمنی و حفاظتخودرو پرداخته شده است. با توجه به این پژوهش حسگرهای مکانیکی و الکترونیکی متعدی در سیستمهای ایمنی و حفاظت خودرو استفاده شده که شناخت این حسگرها برای محققان ایرانی برای کاهش فاصلهها در صنعت خودرو سازی امری و کاهش تصادات و تلفات رانندگی امری ضروری میباشد