سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن صارمی – دانشیار دانشگاه تهران
سعید رضاالله کرم – دانشیار دانشگاه تهران
سیدعلی محمد حقگو – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت از مواد

چکیده:

خوردگی تنشی و به دنبال آن شکست هایناگهانی فلزات خصوصا درمحلهای جوش از مشکلات بزرگ صنایعی همچون نفت وگاز می باشد مسئله حساس شدن نسبت به خوردگی مرز دانه ای حین عملیات جوشکاریدر فولادهای زنگ نزن عامل تشدید کننده خوردگی تنشی درآنها می باشد دراین تحقیق ابتدا به کمک تکنیک الکتروشیمیایی بازفعالسازی پتانشیوکینتیک و روش اچ کردن الکترولیتی اسید اگزالیک همچنین میکروآنالیز طیف سنجی اشعه X متفرق کننده انرزی EDX درجه حساسیت نمونه های جوشکاری شده فولاد زنگ نزن ۳۱۶ به عنوان یک فولاد پرمصرف صنعتی بررسی شد سپس با استفاده از یکدستگاه کشش با کرنش آهسته درمحلول MgCl2 با دمای ۸۰درجه شرایط خوردگیتنشی برای نمونههای فولاد زنگ نزن ۳۱۶ جوشکاری شده برقرار شد و نوسانات پتانسیل و جریان آنها تا شکست نمونه با استفاده از یک سیستم سه الکترودی ثبت گردید. پس از شکست نمونهه ها تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM) از سطح شکست آنها گرفته شد نتایج بازه زمانی نویز الکتروشیمیای مطابقت خوبی با جوانه زنی ترک ها در نمونه داشت