سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیو تکنولوژی کشاورزی دانشگاه زنجان
حسین جعفری – معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی استان زنجان
ابوبکر مرادی – مشاور وکارشناس ارشد بیوتکنولوزی کشاورزی
محمد امین الماسی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیو تکنولوژی کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

در این پزوهش که در آزمایشگاه بیوتکنولوژی دا نشگاه زنجان انجام شد،حساسیت روش RT-LAMP نسبت به RT-PCR برای شناسایی ویروس موزاییک خیار (CMV) مورد بررسی قرار گرفت .در این پزوهش پس از استخراج RNA ژنومی ویروس از برگ های آلوده کدو،اقدام به ساخت cDNA از ژنوم پروتئین پوششی ویروس، بر اساس پرایمر های طراحی شده آن شدوسپس رقت های مختلف cDNA مذکور تهیه شد،هر کدام از این رقت ها در ۳۵ چرخه PCR تکثیر شدند،همچنین میزان تکثیر این رقت های cDNA بر اساس ۵ پرایمر واکنش LAMP نیزمورد بررسی قرار گرفت،که نهایتا محصول واکنش PCR بعد از گذشت حدود ۴ساعت تا چهارمین رقت و محصول واکنش LAMP پس از گذشت ۴۵ دقیقه تا ششمین رقت باند های مورد انتظار دیده شدند .که نشان می دهد ۱۰۰RT-LAMP برابر حساس تر از RT-PCR و سرعت انجام واکنش RT-LAMP نیز ۴برابر بیشتر از RT-PCR است.