سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا دانشخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهر
حمید رضا وثوقی فر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- دانشکده فنّی مهندسی
سعید رضا صباغ یزدی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

در این پژوهش پروفیل جریان عبوری از روی سرریزهای اوجی با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی شبیه سازی شده است. سرریزها از مهمترین سازه هایی هستند که در زمان وقوع سیلاب در جهت سلامت و ایمنی سدها مورد استفاده واقع شده و از وقوع حوادث خطرناک جلوگیری کرده اند. به عنوان کاربردی ترین نوع سریزها، می توان از سرریز اوجی نام برد. به همین دلیل مطالعه این سازه ها توصیه شده است. از میان روش های مختلف مطالعه، روش های عددی، به دلیل برتری چشم گیر نسبت به سایر روش ها، مد نظر است. در این مقاله با استفاده از روش عددی دینامیک سیالات محاسباتی به مطالعه حساسیت مقدار عمق طراحی در محاسبه مناسب پروفیل جریان عبوری از روی سرریز اوجی پرداخته شده است. براساس شرط همگرائی گوس- سایدل جهت همگرایی و کنترل معادلات، از بازه زمانی ۰/۰۱ ثانیه، شبکه بندی چهارضلعی بی سازمان و مدل آشفتگی (فرمول در متن اصلی مقاله) آر.ان.جی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که با کاهش ۱۰ ،۲۰ و ۳۰ درصدی عمق طراحی مبنا، به میزان ۲/۶۰۲ ، ۳/۲۲۲ ، ۶/۸۱۵ درصد بر عمق متوسط مبنا و به میزان ۱/۴۵۴ ، ۲/۹ و ۴/۳۵۴ درصد بر دبی متوسط مبنای جریان عبوری از روی سریز اوجی افزوده شده است، و با کاهش ۱/۱۱۵ ، ۳/۳۴۶ و ۵/۹۴۸ درصدی عمق متوسط جریان و کاهش ۱/۸۰۳ ، ۳/۶۰۶ و ۵/۴۰۹ درصدی دبی متوسط مبنا بر روی سرریز اوجی، به میزان ۱۰ ، ۲۰ و ۳۰ درصد بر عمق طراحی مبنا افزوده شده است. از آنجا که متوسط معیار تصمیم پروفیل جریان عبوری درنرم افزار اس.پی.اس.اس حدود ۰/۰۰۱۰۲ ۰است و از ۵% خیلی کوچکتر است می توان گفت که بررسی عددی مذکور از دقت بالایی برخوردار است. در آخر نتایج عددی به دست آمده از این روش با نتایج اندک مطالعات عددی و آزمایشگاهی موجود مقایسه شده است و دقت مطالعه مذکور مطلوب ارزیابی شده است