سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی رحیمی شوشتری – کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
علی پیرنیا – دانشجوی دکتری عمران آب
محمد محمودیان شوشتری – استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز
محسن رحیمی شوشتری – دانشجوی کارشناسی عمران

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل در مهندسی رودخانه بحث روندیابی سیلاب است که اولین قدم در این راستا مطالعه معادلات حاکم بر جریان و چگونگی بکارگیری آنها می باشد. مجموعه معادلات مومنتوم وپیوستگی در شرایط غیرماندگار در رودخانه ها، معادلات سنت – ونانت نامیده می شود بسته به اینکه در مدلسازی ریاضی رودخانه چه تعداد از ترم های معادله مومنتوم در تحلیل جریان وارد شوند سه روش موج دینامیک، پخشیدگی، و سینماتیک برای روندیابی سیل در رودخانه ها بوجود می آید بدیهی است هرچه از ترمهای بیشتری صرفنظر شود حل به مراتب ساده تر کم هزینه تر و سریعتر خواهد بود اما به شرط آنکه خطای ساده سازی معادله مومنتوم حداقل شود دراین مقاله اختلاف میان این روشها دررودخانه کارون بررسی شده است نتایج حاصل نشان داد که با تحلیل موج پخشیدگی می توان به پاسخهای قابل قبولی دست یافت درحالیکه نتایج حاصل ازموج سینمایتک با موج دینامیک اختلاف بیشتری داشته و با همان دقت نمی توان از این روش در بازه مورد اشاره استفاده کرد لذا با توجه به سادگی محاسبات موج پخشیدگی در مقایسه با موج دینامیک و عدم نیاز به مدلهای پیشرفته و تجاری و همچنین سایر ملاحظات فنی و اقتصادی بکارگیری آن جهت تحلیل جریان در بازه اهواز تا فارسیات از رودخانه کارون مناسب ارزیابی می شود.