سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلی مرعشی – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، باشگاه پژوهشگران جوان
شاپور مرادی – دانشیار، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده:

در این مقاله، روشی بر مبنای تبدیل موجک پیوسته ۱ و تحلیل مودال عددی، جهت تشخیص تعداد و محل ترکها در تیر نازک ارائه میشود. در این روش ابتدا ترکها در تیر بصورت فنر پیچشی مدل شده، معادلات تیر ترک دار استخراج شده و با حل عددی این معادلات، شکل مود حالت ترکدار تیر بدست میآید. سپس با برسی روشهای مختلف اصلاح شکل مود جهت از بین بردن اثر واپیچش مرزها ۲ که در هنگام انجام تبدیل موجک پیوسته بوجود میآید، روش مناسب اصلاح شکل مود ارائه میگردد. پس از آن برای انجام تبدیل موجک بر روی شکل مود و تشخیص تعداد و مکان ترک ها، روشی جهت انتخاب موجک معرفی میشود. در پایان برای نزدیکتر شدن مدل به حالت عملی، تأثیر تعداد نقاط داده و همچنین اغتشاش ۳ اندازه گیری بر نتایج تشخیص ترک بررسی می گردد . این روش توانایی تشخیص تعداد و مکان ترکهای کوچک (با عمق بی بعد کوچکتر از ۱۰ %)، ترکهای نزدیک به یکدیگر، حالت های با نقاط داده کم و حالات همراه با اغتشاش را تنها با استفاده از شکل مودحالت ترکدار تیر داراست