سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه عالیشاه ارات بنی – کارشناس ارشد مرتعداری
حسین عالیشاه – دانشجوی کارشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

منابع طبیعی به عنوان یکی از ارکان جدایی ناپذیر زندگی نقشی غیرقابل انکار را در ادامه حیات و بقای انسان ایفا می کنند در این بین خاک به عنوان یکی از مهمترین منابع طبیعی به شمار می رود و اساس زندگی بشر بر آن استوار است اما به دلایلی روز به روز خاکی که د رهرسال تنها بین ۰/۰۱ تا ۷/۷ میلی متر تشکیل می شود در یک آن تخریب شود که یکی از این عوامل فرسایش خاک و از مهمترین تقسیمات آن حرکات توده ای می باشد فرسایش خاکدراین حوزه با سرعت بالایی صورت میگیرد و سطح زمین های این حوضه تحت تاثیر عوامل مختلفی دچار فرسایش می شوند بررسی و شناخت برروی حرکات توده ای و روند آن دراین حوضه با توجه به عوامل توپوگرافی صورت گرفته است که دراین بین مناطق مستعد به فرسایش شناسایی شده تاب ا درنظر گرفتن راه های مناسب جهت تثبیت دامنه های حساس به فرسایش دراین مناطق و جهت جلوگیری از خطرات احتمالی و خسارات ناشی از آن اقدام و مدیریت شود