سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی کریمی مقدم – دانشگاه پیام نور آران وبیدگل,دانشجوی اقلیم شناسی
مجتبی هدایی آرانی – دانشگاه تهران
محسن عزیزی – دانشگاه پیام نورآران بیدگل
محمد کریمی مقدم – آموزش وپرورش منطقه کوهسرخ,دبیر

چکیده:

به طور کلی شالوده ژئومورفولوژی شهری در این است که به مکان شناسی، تشخیص فرایندها و پیش بینی نیازهای شهری وگسترش آنها توجه کند.یکی ازمسایل مهمی که درمکان شناسی شهری بایدتوجه نمود وجود حرکات تکتونیکی واشکال ژئومورفولوژی است. که باعث محدودیت یا فرصتی جهت گسترش شهر می شود.سیستم اطلاعات جغرافیاییgis( سیستمی است متشکل از نرم افزار ، سخت افزار، داده ها و مدیریت داده ها که اطلاعات توصیفی )غیر گرافیکی( یا داده های مرجع شده به زمین را به عوارض هندسی )گرافیکی ( نقشه متصل می کند. این سیستم امکان طیف وسیعی از پردازش های اطلاعاتی و عملیات نمایشی را همراه تولید ، آنالیز و مدلسازی بر روی نقشه بوجود می آورد.دراین تحقیق بااستفاده ازنقشه های توپوگرافی وزمین شناسی وبازدید میدانی وتحلیل درمحیطarcgis , google earth, globalmappr نحوه قرارگیری تقسیمات سیاسی شهری برروی گسل واشکال ژئومورفولوژی ترسیم شود