سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
جواد زنگانه –
زهره قائینی –
آرمان یزدی –

چکیده:

هدف ازاین پژوهش بررسی حرارت دهی بریکس اولیه گوجه فرنگی و تاثیر متقابل دماها و بریکس های مختلف برقوام رب تولیدی آن به وسیله منطق فازی است رب از عمده ترین فراورده های حاصل از گوجه فرنگی است و بهبود ویژگیهای آن اهمیت زیادی دارد نتایج به کارگیری مقادیر متفاوت این پارامتر ها نشان دادحرارت دادن گوجه فرنگی در ۷۹ درجه سانتی گراد باعث حفظ بهتر پکتین و درنتیجه بهبود قوام و حفظ کیفیت رب می شود و افزایش درجه حرارت دردماهای بالاتر سبب افت کیفیت ظاهری خواهد شد و با بکارگیری سیستم فازی می توان در بسیاری از موارد درصورت اشکال درخط تولید و یا بوجود آمدن شرایط پیش بینی نشده با اعمال شرایط دیگر مشکل را حل نمود.