سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعیده هاشمیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، گروه شیمی
خاطره سالاری شهربابکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، گروه شیمی

چکیده:

زئولیت ها آلومینوسیلیکات های کریستالی با حفرات و کانال هایی با اندازه مشخص هستند که ویژگی های منحصر به فرد آنها نظیر ظرفیت تبادل یون، جذب سطحی و فعالیت کاتالیتیکی آنهارا برای انواع کاربردهای صنعتی ایده آل می سازد. دراین تحقیق از زئولیت برای حذف متیل پیریدین از محلول های آبی استفاده شد. نمونه زئولیت و متیل پیریدین جذب شده روی سطح زئولیت توسط FTIR شناسایی شدند. این تکنیک حضور متیل پیریدین را روی زئولیت نشان داد. عوامل موثر در عمل جذب نظیر زمان تماس نمونه متیل پیریدین و بستر زئولیت، دما و مقدار جاذب مطالعه شد. سرعت عمل جذب متیل پیریدین روی بستر زئولیت بررسی شد. نتایج نشان داد که در زمان ۱۰ دقیقه راندمان جذب به بیش از ۸۰ در صد می رسد. افزایش مقدار جاذب و افزایش دما نیز افزایش راندمان عمل جذب را سبب شد.