سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد رسد – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه ، ارومیه، کیلومتر ١١ جاده سرو، دانشگ
ناصر صمدی – دکتر، دانشیار، ارومیه، کیلومتر ١١ جاده سرو، دانشگاه ارمیه
پیمان نجفی – دکتر، دانشیار، ارومیه، کیلومتر ١١ جاده سرو، دانشگاه ارمیه
رضا حسن زاده – کارشناسی ارشد، ارومیه، کیلومتر ١١ جاده سرو، دانشگاه ارمیه

چکیده:

حذف یون کادمیوم (فرمول در متن اصلی مقاله) از محلو لهای آبی با رزین جدید CSMA-AP انجام گرفت. رفتار جذب کادمیم روی رزین بوسیله ی پارامترهای مختلف از قبیل pH زمان تماس و مقدار جاذب مورد مطالعه قرار گرفتند و این پارامترها بهینه شدند. مطالعات سنتیکی انجام گرفت و مشخص شد که مدل سنتیک شبه مرتبه دوم به خوبی داد ههای سنتیکی انطباق دارد. مدل های جذب لانگمویر، فروندلیچ برای توضیح ریاضیاتی تعادلات جذب مورد استفاده قرار گرفتند و معلوم شد که داده های آزمایشی به خوبی با داده های لانگمویر برازش میشوند. همچنین برای رزین CSMA-AP مدل نفوذ درون ذره ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعات نشان میدهد که رزین می تواند بعنوان جاذب بالقوه برای کادمیم در آب و پساب صنتعی مورد استفاده قرار گیرد.