سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیر رضا طلایی – عضو هیئت علمی عمران و محیط زیست موسسه آموزش عالی جامی
الهام کرم الهی – دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی موسسه آموزش عال
محمد رضا طلایی – دانشیار گروه مهندسی مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان
مرضیه باقری – عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع شیمیایی موسسه آموزش عالی جامی

چکیده:

کمبود آب در بسیاری از مناطق دنیا بشر را به فکر استفاده از آبهای بی کران اقیانوسها انداخته است. برای این منظور روشهای متفاوتی به کار گرفته شده است که بسیاری از آنها علاوه بر مصرف انرژی زیاد منجر به تولید پسابی با شوری و یا بعضا دمای بالا می گردد. آزاد سازی پساب مذکور خطرات زیست محیطی بسیاری برای اکوسیستم های دریایی خصوصا موجودات کفزی ایجاد می نماید . به همین دلیل محققین به دنبال روشهای هستند که علاوه بر کارائی بالا، پساب آلوده نیز تولید ننماید . استفاده از الکترولیز یکی از این روشها می باشد. هدف : هدف از این تحقیق بررسی حذف کلرید ( عامل اصلی شوری) به کمک روش الکترولیز می باشد . همچنین برای تعیین شرایط بهینه به کارگیری این روش برخی پارامترهای موثر بر آن در این مطالعه مورد بررسی دقیق قرار گرفته اند. مواد و روشها: در این مطالعه الکترولیز محلول آب نمک غلیظ و حذف کلرید موجود در آن انجام شد. به کمک روش یک عامل در زمان پارمترهای موثر بر فرایند حذف یون کلرید همچون نوع الکترولیز ، ph، میزان جریان برق عبوری و … مورد بررسی قرار گرفت. نتایج و بحث: در این مطالعه مشخص گردید که الکترود مس بهترین راندمان را ایجاد می نماید . همچنین بهترین PH جهت ابن فرایند ۷ بود. در این مطالعه مشخص گردید که با استفاده از این روش و در شرایط بهینه امکان حذف ۸۷ درصد یون کلرید از محیط وجود دارد.