سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پرستو ساکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
رویا مافی غلامی – استادیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوواز
افشین تکدستان – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ج

چکیده:

یکی از عمده ترین آلاینده وای محیط زیست پساب وای صنعتی حاوی فلزات سنگین است. کروم از جمله فلزات سنگین می باشد که در پساب صنایع مختلف وجود دارد و بشدت برای انسان و محیط زیست سمی و خطرناک است. سرباره فولاد یک محصول جانبی در صنایع فولاد است که به میزان قابل توجهی تولید می گردد. ودف از این مطالعه استفاده از سرباره به عنوان جاذبی ارزان قیمت جهت حذف آلاینده کروم از پساب صنایع می باشد.در این مطالعه حذف کروم با بکارگیری سرباره حاصل از صنایع فولاد با تغییر پارامتروایی از جمله PH ، زمان تماس، مقدار ماده جاذب)سرباره( و غلظت اولیه کروم در سیستم ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. نمونه پساب مصنوعی مورد استفاده برای ۲۲،۲ میلی گرم بر لیتر( آماده گردید.نتایج ،،۱۲،۱،، انجام آزمایشات با اضافه کردن دی کرو مات پتاسیم در آب مقطر و ساخت غلظت وای) ۲ این تحقیق نشان می دود که در شرایط بهینه سرباره قابلیت جذب یون وای کروم از محلول وای آبی با غلظت ۲۲ میلی گرم بر لیتر و زمان ۶۰ درصد داراست. داده وای آزمایش از مدل وای لانگمویر و سینتیک جذب شبه مرتبه دوم تبعیت کردند. / تماس ، ۰ دقیقه را تا حدود ۳ خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مورفولوژی سرباره نیز با استفاده از دستگاه وای XRD,XRF,SEM تعیین گردید. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند در به کارگیری سرباره صنایع فولاد جهت حذف یون وای فلزی از پساب وای صنعتی مفید باشد