سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رازقه اخیاری زاده – دانشجوی کاشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن- عضو انجمن پژوهشگران جوان دا
محمدرضا شایسته فر – دانشیار بخش مهندسی معدن (گروه پژوهشی مهندسی محیط زیست) دانشگاه شهید ب
اسماعیل دره زرشکی – عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
زهرا میرغیائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق، از نانو ذرات اکسید آهن (مگ همایت) جهت جذف یون های( Cu(II از پساب معادن استفاده شد. ابتدا با استفاده از روش نوین تک مرحله ای، نانو ذرات مگ همایت (γ-Fe(2)O(3 در دمای اتقا، بدون استفاده از حلال آلی تولید شده و میانگین اندازه نانو ذرات مگ همایت حدود ۱۴ نانو متر توسط آنالیز میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) تخمین زاده شد. سپس امکان استفاده از این نانو ذرات برای حذف یون های (Cu(II از پساب معادن با تأثیر پارامترهی مختلف از قبل غلظت اولیه مس، pH، زمان تماس و میزان نانو ذرات در دمای ثابت ۳۰ درجه سانتی گراد بررس شد. نتایج نشان داد، در غلظت اولیه ۵۰ میلی گرم بر لیتر، ۶/۳۷pH و مقدار جاذب ۰/۱۵ گرم، میزان جذب آلاینده حداثر می باشد. ایزوترم جذبی توسط مدل فرندلیچ و لانگمیور مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد ک ه جذب مس توسط نانو ذرات مگ همایت از مدل جذبی لانگمیور پیروی می کند. جهت احیای جاذب، از اسید کلریدریک (HCL) با غلظت ۰/۰۵ مولار استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده، فرآیند جذب سطحی با استفاده از نانو پودر اکسید آهن به عنوان روشی مناسب جهت تصفیه پساب های حاوی مس معرفی می گردد.