سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

میثم عسگریانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
حمزه علی طهماسبی – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
سوسن خسرویار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

سولفید هیدروژن(H2S) سمی است و در حال حاظر ترکیبی بودار در بیوگاز تولید شده توسط هضم بیهوازی لجن وسایر مواد آلی است.با توجه به اهمیت و طبیعت خورنده آن در موتورهای احتراق داخلی، در این مقاله مروری بر فرایند حذف بیولوژیکی سولفید هیدروژن می شود. باکتری های فوتوتراپی و شیمی تراپی هر دو میکروارگانیسم های مناسبی برای بیواکسیداسیون سولفید هیدروژن هستند. فتوتراپیک باکتری ایده ال برای حذف فرایند های بیولوژیکی به دلیل توانایی آن برای رشد تحت شرایط بیهوازی تنها با استفاده از بسترهای معدنی و یک منبع نور محصول خروجی عنصر سولفور از H2S می باشد. راکتورهای فیلم ثابت فتوتراپیک یک مفهوم جالب مقرون به صرفه برای حذف هیدروژن سولفید از بیوگاز به دلیل توانایی برای عمل کردن در یک دوره طولانی بدون جداسازی زیست توده و توانایی عمل کردن تحت بارگذاری بالا و متغیر است. با این حال، یک منبع نور یکی از محدودیت های اصلی برای این فرایند است. باکتریهای شیمی تراپیک را می توان در راکتور فیلم ثابت مورد استفاده قرار داد که منجر به تولید گوگرد به جای سولفات تحت شرایط کنترل شده اکسیژن است. این بیواسکرابرها پذیرش قابل قبولی برای تصفیه گازهای حاوی سولفید هیدروژن از طیف وسیعی از منابع مانند بیوگاز، گازخروجی از واحد تصفیه پساب، کود مزارع و غیره دارند. بیوفیلترها ارزان هستند و ممکن است به اندازه کافی شامل میکرو مواد مغذی برای تجمع میکروبی باشند. نیازهای تحقیقات آینده عبارت از بهینه سازی فرایند بیهوازی بیوفیلتراسیون و توسعه یک سیستم ترکیبی از باکتریهای فتوتراپیک و شیمی تراپیک برای حذف سیلوکسان در فرایند می باشد.