سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – محیط زیست
محمدمهدی اکبرنژاد –
مرضیه تراب بیگی –
مینا ساعدی مقدم –

چکیده:

هدف ازاین تحقیق بررسی امکان استفاده از نانوذرات اهن به عنوان جاذب برای حذف نیکل از پسابهای صنعتی و تاثیر پارامترهای مختلف مانند: Ph ، زمان تماس ، غلظت اولیه نیکل و تعیین پارامترهای مربوط به ایزوترم های جذب می باشد همچنین اثر دوز نانوذره و دما بررسی گردید. نتایج نشان داد که شرایط بهینه برای دوز نانوذره و دما به ترتیب برابر با ۷ میلی گرم در ۱۰ میلی لیتر محلول و دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد می باشد ایزوترم جذبی براساس مدل فرندلیچ و لانگمویر بررسی شد که نتایج با مدل ایزوترم جذبی لانگمویر و سرعت آن از سینتیک درجه اول پیروی می نماید مشخص شدکه فرایند جذب سطحی با استفاده از جاذبهای نانوساختار به عنوان روشی مناسب جهت تصفیه پسابهای حاوی فلزات سنگین نیکل می تواند مورد استفاده قرار گیرد.