سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی امام جمعه – استادیار گروه مهندسی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
سهیلا اسلوب – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی بهداشت محیط
شیما شکیب زاده – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی بهداشت محیط
علیرضا خوش الحان – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

نیترات یکی از یونهای اصلی موجود در منابعتامین آب و فاضلاب می باشد مقادیر بیش از حد مجاز این یون در آب آشامیدنی باعث بروز مشکلات بهداشتی و بیماری می شود و هر مسئول تامین آب آشامیدنی ملزم به بررسی اندازه غلظت نیترات و نگه داشتن آن درکمتر از حد مجاز می باشد بررسی حذف نیترات از منابع تامین آب توسط فرایند انعقاد الکتریکی EC این پژوهش بصورت مطالعه آزمایشگاهی و در مقیاس پایلوت انجام گرفت نمونه های مورد استفاده دراین آزمایش بصورت مصنوعی تهیه شد راکتور مورد استفاده دراین آزمایش از جنس شیشه پیروکسی گلاس به ابعاد ۱۲*۱۷*۴۰ سانتی متر بود دراین آزمایش از ۴ الکترودهای آلومینیوم که کارایی بالا سهولت دسترسی و قیمت مناسب دارد استفاده شد. بررسی حذف نیترات در ۱۰ آزمایش صورت گرفت که حداکثر نیترات در غلظت PH=6,100mg/L و با جریان برابر با ۳A درمدت زمان ۱۲۰ دقیقه صورت گرفت که ۹۶/۴۱% راندمان داشت و کمترین راندمان هم در غلظت ۳۰۰mg/L و برابر با ۲۴/۵۴% بودها ست. نتایج حاصل از بررسی اثر شرایط عملیاتی و پارامترهای تاثیر گذار بر میزان کارایی حذف نشان داد که PH محلول مدت زمان اکلترولیز شدت جریان و غلظت نمونه برکارایی حذف نیترات موثراند. با توجه به کم بودن میزان راندمان در غلظت ۳۰۰mg/l استفاده از روش انعقادالکتریکی برای حذف نیترات آب در این غلظت توصیه نمی شود.