سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جواد سرگلزایی – دکتر استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی
امین هدایتی مقدم –
تایماز بهادری –
جلال شایگان –

چکیده:

دراین تحقیق با استفاده از روش پاسخ سطحی RSM فرایند تصفیه فاضلاب صنایع نشاسته با استفاده از غشای پلی اتر سولفون ابدوست با اندازه حفره ۰٫۶۵ میکرومتر در یک مدول غشایی قاب و صفحه ای دست ساز مورد بررسی قرارگرفت. برای تحلیل نتایج انالیز واریانس ANOVA همراه با تست F انجام شد عملکرد فرایندفیلتراسیون توسط محاسبه درصد حذف COD و میزان شار جریان تراوش یافته ارزیابی شد دراین مطالعه ۵ متغیر ورودی بررسی شدند که عبارتند از اختلاف فشار عملیاتی در دو سوی غشا دبی و دمای خوراک PH و غلظت نشاسته در محلول خوراک. دو مدل از داده های تجربی به دست امدند که قادر به پیش بینی درصدحذف COD و میزان شار جریان تراوش یافته در شرایط مختلف هستند با توجه به مدلهای به دست امده در پایان شرایط بهینه با استفاده از بهینه سازی ریاضی به دست امدند.