سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدصابر نقوی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدحسین رسولی فرد – عضو هیات علمی گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه زنجان
الهام کشمیری زاده – عضو هیات علمی گروه شیمی کاربردی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی- واح

چکیده:

در این تحقیق یک روش جدید برای حذف رنگزای قرمز اسیدی ۱۴ از آب آلوده توسط نانو کاتالیزورFe3O4/HAP در حضور نور UV مورد مطالعه قرار گرفته است. نانوذرات کاتالیزوری Fe3O4/HAP با استفاده از روشهای همرسوبی همگن ساخته شده اند. این نانو ذرات فعالیت کاتالیزوری مطلوبی درحذف قرمز اسیدی ۱۴تحت تابش نور UV از خود نشان دادند.پارامتر های مختلفی مانند pH، غلظت آلاینده، غلظت Fe3O4/HAP مورد بررسی قرار گرفت . مقدارpH بهینه برای حذف رنگزا۴/۷، مقدار بهینه ی غلظت رنگزا ۲۰ ppm و مقدار بهینه ی غلظت Fe3O4/HAP 4g/L بدست آمد. خاصیت تکرار پذیری فتوکاتالیزور Fe3O4/HAP نیز در پنج مرحله بررسی شد . طبق نتایج بدست آمده این کاتالیزور در تمام مراحل تقریبا قدرت تخریبی یکسانی داشت . در نهایت میزان حذف قرمز اسیدی ۱۴ با استفاده از تمام مقادیر بهینه در مدت زمان ۱۸۰ دقیقه ۷۶درصد بدست آمد.