سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل دست باز – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
علیرضا کشتکار – عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تهران
حسین ابوالقاسمی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

دراین پژوهش جاذب های نانوفیبرکامپوزیتی PAN2/SiO2 PAN/SiO2/APTES با استفاده از روش الکتروریسی درآزمایشگاه ساخته شدها ند آزمایشات جذب فلزات سنگین بطور جذب تک جزئی دردمای ۳۵درجه سانتیگراد PH برابر با ۵ غلظت اولیه فلزات برابر با ۶۰ppm غلظت جاذب یک گرم درهرلیتر محلول و بصورت فرایندناپیوسته انجام گرفته است میزان جذب تعادلی این فلزات برای این دو جاذب باهم مقایسه شده اند نتایج نشان داده اند توان جذب جاذب PAN/SiO2/APTES بسیاربیشتر از جاذب PAN/SiO2 بودها ست بطوریکه درصد افزایش جذب درفلزات نیکل آهن مس و سرب به ترتیب بصورت ۸۶و۸۳و۷۹و۶۱درصد می باشد همچنین ترتیب میزان جذب این فلزات برای هردو جاذب بصورت Th4+>U6+>Pb2+>Cu2+>Cd2+>Zn2+>Co2+>Ni2+>Fe3+ می باشد.