سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روح اله رستمی نجف آبادی – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد ذره بینی –
محمد مرشد –

چکیده:

یکی ازعیوب مهم ژئوتکستایلهای تولید داخل استحکام گرب پایین و درصد ازدیاد طول گرب بالا می باشد این پژوهش با تغییر پارامترهای تولیدی به بهبود خصوصیات مکانیکی ژئوتکستایل ها پرداخته است کاهش ازدیاد طول گرب به طورمعمول با عملیات کالندر قابل حصول است لیکن ایجاد پیوند حرارتی برخی اثرات منفی به همراه خواهد داشت دراین تحقیق با توجه به استحکام و ازدیاد طول گرب ژئوتکستایل های معتبر خارجی تلاش شده تا بدون عملیات کالندر و تنها با تغییر پارامترهای تولیدی بتوان به اعداد ارایه شده دراین کاتالوگ ها نزدیک شد لازم به ذکر است استحکام گرب نمونه های خارجی حدود ۱/۴KN است و تحقیقات داخلی موفق به تولید ژئوتکستایل هایی با استحکام گرب درمحدوده ۰/۵ تا ۱/۰KN با بهره گیری از عملیات کالندر شده اند این تحقیق توانسته است استحکام گرب را بدون عملیات کالندر به محدوده ۰/۸تا۱/۲KN برساند.