سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

لیلا پشت شیخانی – دانشجوی کارشناسی ارشدپژوهشگاه مواد و انرژی کرج
محمد پازوکی –
طوبی اسحق نیمور –

چکیده:

هیدروکربن های اروماتیکی ازقبیل بنزن ، تولوئن ، اتیل بنزن و ایزومرهای زایلن BTEX الودگیهای زیست محیطی هستند که سبب بروز مشکلاتی در آبهای زیرزمینی ابهای سطحی و خاک می شوند دراین تحقیق از دو نوع میکروارگانیسم Pseudomonas putida باکتری و Paecilomyces variotii قارچ استفاده شده است ترکیبات BTEX به ویژه تولوئن به عنوان منابع کربن مورد استفاده این میکروارگانیسم ها قرارگرفته واز محیط حذف شده اند. به علت فرار بودن این ترکیبات در تمام دوره فرایند از تماس هوای بیرون با محیط داخل ظروف ازمایش جلوگیری شده در نتیجه به جای سیستم هوادهی برای تامین اکسیژن مورد نیاز H2O2 به منظور بهبود تجزیه تولوئن، بنزن، … در خوراکهای پساب مصنوعی استفاده شده است موارد بررسی شده دراین پژوهش عبارتند از: مدل رشد میکروارگانیسم ها در حضور هوا و نیز در حالتی که با کمبود اکسیژن مواجه هستند. ، اثر PH محیط برروی عملکرد گونه .P.variotii براساس نتایج به دست امده مشخص شد کهتماس هوا با محیط ازمایشات موجب تسریع رشد میکروارگانیسم هاست و فقدان اکسیژن تا حدود ۳۰% فعالیت آنها را کند کرده و تاخیر زمانی ایجاد می کند و استفاده از H2O2 این مقدار را تا ۱۵% کاهش می دهد.