سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سحر نوین فرد – دانشجوی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمدحسین رسولی فرد – استادیار گروه شیمی دانشگاه زنجان
غلامحسین شاهوردی زاده – استادیار گروه شمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

اکسایش پیشرفته (AOP) ازپرکاربردترین روش های تصفیه پساب های صنایع نساجی است. هدف این پروژه مطالعه حذف رنگزای آلی قرمزمستقیم ۲۳ (DR23) از پساب های نساجی با استفاده ازفرایند اکسایش پیشرفته درحضوراکسنده های دوتایی H₂O₂/ S2O82- و یون های نقره(I) است. مزیت استفاده از اکسنده های دوتایی نسبت به اکسنده های یکتایی حضور همزمان رادیکال های هیدروکسیل و سولفات در داخل محلول و نقش آنها در تولید رادیکال های موثر و در نتیجه بالارفتن سرعت حذف رنگزا است. مجموعه متغییرهای موثر بر میزان حذف شامل غلظت S2O82- / H₂O₂، غلظت (DR23)، غلظت نقره(I) و PH بررسی شده است. نقش کاتالیستی نقره به عنوان محرک- S2O82 / H₂O₂موجب تولید رادیکال های فعال ((OHˉ• ,SO4−•می شودکه باعث افزایش اکسایش آلاینده و تخریب آن می گردد. کاهش شدید تغییرات طیف جذبی محلول رنگزا در طول موج ماکسیمم ۵۰۷ نانومتر بیانگر تخریب رنگ با گذشت زمان است. نتیجه مطالعه حاضر دستیابی به سرعت های بالاتر حذف رنگزا در حضور دو اکسنده متداول درمقایسه با حضور یک اکسنده و نیز کارایی بالای روش (AOP) دررنگ بری پساب های صنعتی است.