سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعیده هاشمیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، گروه شیمی
خاطره سالاری شهربابکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، گروه شیمی

چکیده:

در این تحقیق حذف ترکیبات پیکولین با استفاده از رزین بررسی شد. ازرزین به عنوان جاذب برای حذف ۴-پیکولین به عنوان مدلی از آلوده کننده های زیست محیطی استفاده گردید. رزین خاصیت جذب خوبی نسبت به۴- پیکولین درتمامpHها و حداکثر زمان تماس ۶۰ دقیقه نشان داد. طیف UV-Vis از نمونه های تهیه شده، قدرت جذب۴- پیکولین را توسط رزین تهیه شده را نشان دادند. مدل سینیتیکی شبه درجه دوم قابل کاربرد برای توصیف جذب ۴-پیکولین روی رزین بود.