سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نزهت السادات معقول – رئیس آزمایشگاه مرکزی فاضلاب شرکت آب و فاضلاب اصفهان
فاطمه غلامعلیان – کارشناس میکروبیولوژی
بتول ناطقی – تکنیسین آزمایشگاه مرکزی فاضلاب شرکت آب و فاضلاب اصفهان

چکیده:

لجن ایجاد شده در فرایند تصفیه فاضلاب خصوصا سیستم لجن فعال ازموارد چالش برانگیز تصفیه خانه های فاضلاب است خصوصا در شهراصفهان که روزانه ۲۰۰ تن لجن از سه تصفیه خانه ی شمال جنوب وشاهین شهر اصفهان استحصال می شود که بایستی به نحوی بدون مخاطره ی زیست محیطی دفع شود اقتصادی ترین روش دفع دراین شهر با توجه به سابقه تاریخی استفادها ز فضولات گیاهی وجانوری در کشاورزی دفع لجن درزمین کشاورزی به عنوان کود زراعی است در بررسی های قبلی لجن تصفیه خانه ی جنوب اصفهان مورد مطالعه قرارگرفته که ارزش کودی لجن را تایید می نماید ولی از نقطه نظر زیست محیطی و با توجه به کلاس بندی ارایه شده توسط WHO لجن مذکور در کلاس B یا C قرار میگیرد که استفاده از آن را محدود می سازد و ضمنا راهکارهایی که تاکنون اراهی شده کمپوست لجن همراه با زباله شهری در مورد تصفیه خانه هایی با ظرفیت زیاد خصوصا در ارتباط با مشکل حمل و نقل لجن کاربرد ندارد و بایستی مشکل بهداشتی لجن در محل تصفیه خانه حل شود درانتها راهکارهایی جهت Upgrade شدن این تصفیه خانه ها و یا روشهایی برای طراحی تصفیه خانه های جدید ارایه میشود.