سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه باقی پور – عضو گروه پژوهشی فرآوری پسماند پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
زهرا ضمیرایی – عضو گروه پژوهشی فرآوری پسماند پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

چکیده:

آرسنیک یکی از عناصر تشکیل دهنده طبیعی است که غلظتهای کم آن در اب اشامیدنی سبب بروز سرطان و بیماریهای مختلف می شود. روش : در این تحقیق ، حذف آرسنیک از آب آلوده با استفاده از نانو ذره آهن صفر ظرفیتی و آب لیمو با کمک تابش خورشیدی مورد مطالعه قرار گرفت . مقدار بهینه نانو ذره آهن صفر ظرفیتی (براده فولاد) و غلظت سیترات (ابلیمو) با استفاده از روش پاسخ سطح (RSM) حاصل شد. شرایط آزمایش هنگام استفاده از تابش خورشیدی برای حذف آرسنیک از آب آلوده شامل ۱/۳g/L براده فولاد و ۱ قطره آبلیمو ( در حدود ۰/۰۴mL ) می باشد. نتایج : تحت این شرایط ، درصد حذف بالاتر از ۹۹/۵% و غلظت نهایی آرسنیک به ۴/۸μg/L رسید . با توجه به بررسی نتایج ، نانو ذره اهن صفر ظرفیتی و اب لیمو می تواند به عنوان یک جاذب موثر و ارزان در حذف آرسنیک از آبهای آلوده بکار رود.