سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

محسن نیکودل – مشهد بلوار وکیل آباد وکیل آباد ۳۶ خیابان سرو سرو ۱۵ پلاک ۳۳ واحد ۶

چکیده:

یک تکنیک برای تصفیه آب برمبنای حذف آلاینده های آلی شبیه آمین های آروماتیک متداول از قبیل ۱-نفتیل آمین، دی فنیل آمین آنیلین و ۲و۶-دی متیل پیریدین از آب طی فرایند یک مرحله ای است که در آن آلاینده های آلی توسط بنتونیت از آب جداشدند. اثرات PH مدت زمان همزدن سرعت همزدن جرم بنتونیت و اندازه مش بنتونیت جهت دستیابی به پاسخ مناسب بررسی شدند. داده های ایزوترم تجربی با استفاده معادلات تمکین فرندلیچ لانگمویر و دابینین – رادشکویچ بررسی شدند جذب سطحی آمین های آروماتیک برروی بنتونیت با همبستگی بیشتری از ایزوترم تمکین پیروی کرد ضمن اینکه ۲و۶- دی فنیل آمین آنیلین ، دی فنیل آمین و ۱- نفتیل آمین به ترتیب به میزان ۹۳/۱۲% و ۰۱/۲۳% و ۸۱/۴۵% و ۴۲/۶۰ % جداسازی شدند بررسی داده های سینتیکی جذب سطحی نشان داد که واکنش جذب سطحی این ترکیبات از محیط آبی برروی بنتونیت از معادله مجازی مرتبه اول تبعیت نمود. نتایج نشان داد که این تکنیک یک فرایند موثر ساده و کم هزینه برای جداکردن آمین های آروماتیک متداول ازآب است تکنولوژی پیشنهاد شده کاربرد بنتونیت را به عنوان یک جاذب برای تصفیه آب درمقیاس صنعتی امکان پذیر می سازد.